Resevillkor

Resevillkor

Boka skidresa

Anmälan och köp av resa av Slopetrotter Skitours kan föregå via telefon, brev, fax eller genom onlinebeställning. Beställningen är bindande för båda parterna efter att handpenningen är betald. Vid beställning skickas eller mejlas bekräftelsen i form av ett resebevis.

I samband med bokningen kan alltid missförstånd uppstå. Vi ber dig därför att omedelbart och noggrant läsa igenom de uppgifter som står på din bokningsbekräftelse gällande avresedatum, avreseort, boende, pris m.m. Alla felaktigheter skall påtalas omgående. Observera att det är endast skriftligt bekräftade avtal eller löften som är gällande.

Priser

Resepriset innehåller alla tjänster som ingår i det skriftliga avtalet (resebeviset). Med förbehåll för skrivfel.

Betalning

Betalning till Slopetrotter Skitours kan som utgångspunkt endast ske genom onlinebetalning. Se betalningsvillkoren på betalning.Slopetrotter.se. Betalningen är genomförd när kunden gjort betalningen på hemsidan och mottagit ett kvitto därefter.

Vid beställning av en resa ska det betalas en anmälningsavgift samt eventuell avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgift ligger på 1.500:- . Vill man i tillägg köpa en avbeställningsförsäkring så kostar denna 390:- per person. Anmälningsavgift samt avbeställningsförsäkring ska vara betald till Slopetrotter Skitours senast 3 dagar efter beställningsdagen. Resebeloppet ska – utan påminnelse - vara inbetald senast 42 dagar före avresan.

Om resan beställs med mindre än 60 dagar till avresan ska hela resans pris vara Slopetrotter Skitours tillhanda senast 3 dagar efter beställningsdagen. Beställs resan mindre än 10 dagar till resans avgång skall denna betalas samma dag. Resan ska alltid vara betald innan avresedagen. Vid betalning hänvisas man till bokningsnumret på resebeviset.

Försäkring

Slopetrotter Skitours erbjuder avbeställningsförsäkring. Denna ska beställas vid bokningen och betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

Slopetrotter Skitours erbjuder också reseförsäkring igenom ERV. Vi hänvisar direkt till erv.se för beställningen av försäkring.

Prisändringar

Slopetrotter Skitours erhåller rätten att höja och sänka priserna, om det sker väsentliga förändringar i bränslepriser, skatter, avgifter eller valutakurser. Priset kan som högst stiga med 20% av resepriset. Om priset stiger blir detta meddelat senast 20 dagar före avresan.

Ändringar

Vid ändringar tidigare än 28 dagar före avresan krävs en administrationsavgift på 100 kr. Ändringar senare än 28 dagar före avresan betraktas som av- och nybeställning.

Slopetrotter Skitours gör dig uppmärksam på att ändringar av ett redan gjort avtal kan medföra prisstigningar för avtalets deltagare.

Rabatt

Villkoren för barnrabatt är att barnet reser med två fullt betalande personer och övernattar på samma rum som dessa.

Transport

Buss
Vid resa med buss är det inte möjligt att göra en platsreservation. Självklart vill vi försöka uppfylla eventuella önskemål så gott vi kan. Reser du tillsammans med fler kommer vi försöka placera er tillsammans.

Det är möjligt att få följande bagage med i bussens bagagerum: En resväska, ett par skidor, en pjäxbag per person samt ett mindre handbagage. Slopetrotter Skitours tar på inget sätt ansvar för bagage som eventuellt kommer bort. Tiderna på körschemat är vägledande med förbehåll för trafikproblem. Eventuella ändringar kommer meddelas kunden senast 48 timmar före avresan.

Flyg
Vid resande med flyg är det inte möjligt att göra platsreservation. Självklart vill vi försöka uppfylla eventuella önskemål så gott vi kan. Reser du tillsammans med fler kommer vi försöka placera er tillsammans. Normalt får man ta med sig 15/20 kg + 5 kg handbagage per person. Dock finns det undantag. Vänligast se på ditt resebevis för korrekt bagagevikt då det är detta som är gällande.

Att ta med sig skidor på flyget har en extra kostnad. Endast ett skidpar och skidbag per person är tillåtet. På de flesta av våra flygningar ingår även en pjäxbag med ett par pjäxor i, dock finns det undantag där pjäxorna inte ingår i skidfrakten. Se på ditt resebevis för vad som gäller för just din flygning.

På vissa av våra flygningar har vi en begränsad möjlighet att ta med skidtransport. Kom därför ihåg att alltid uppge och boka detta i samband med beställningen av din resa för att garantera att det finns plats för dina skidor på flyget.

Tiderna är vägledande med förbehåll för eventuella ändringar, som isåfall kommer meddelas kunden senast 48 timmar före avresan. Kunden är själv ansvarig för att checka in sig själv och sitt bagage på dit-och hemresan.

Inställande av resa

I det tillfälle att en resa inte uppnår följande minimiantal äger Slopetrotter Skitours rätten att ställa in resan med ett varsel på 20 dagar innan avresa:

 • 30 resenärer på en bussresa
 • 80 resenärer på en flygresa

 

Inställande av anslutningsbuss (vid bokad bussresa till Alperna)

Slopetrotter Skitours har rätten att 5 dagar innan avresa ställa in anslutningsbuss till Malmö/Köpenhamn om inte ett minimiantal på 30 resenärer på den valda linjen uppnås. Den resande har rätt att boka om till annan befintlig anslutningsort. Avgiften för anslutningen betalas tillbaka i detta fall. Ingen övrig kompensation utgår.

Resor utan transport

Vid resa utan transport tar Slopetrotter Skitours på inget sätt ansvar för transporten. Slopetrotter Skioturs hjälper gärna till med kör vägledning. 

Inkvartering

Vid boende i såväl lägenhet som på hotell finns inkvarteringen att tillgå på ankomstdagen från ca. kl. 16.30. 

Vid halvpension och frukostpension är den sista måltiden på morgonen innan avresan. På avresedagen ska boendet lämnas på förmiddagen. Exakt tidpunkt ges dagen innan avresa. 

Med halvpension är den första måltiden på kvällen på ankomstdagen och med frukostpension är den första måltiden på morgonen dagen efter ankomst.

Önskemål om rum eller placering på hotellet ska noteras på resebeviset. Detta kan göras av våra semesterrådgivare på nr.+46770 37 37 57 eller på slopetrotter@slopetrotter.se

Var uppmärksam att detta är önskemål och inte något vi kan garantera.

Tänk dessutom på att hotellen har rum även åt andra håll än vad som framgår av bilderna och att alla rum inte ser likadana ut eller är lika stora. Vissa hotell har också fler byggnader än den/de som syns på bilderna.

Vid boende i lägenhet, ska det betalas en lägenhetsdepositum före avresa. Detta blir skickat via en vanlig kortbetalning en vecka före avresa och ska betalas senast 3 dagar före avresa.

Kategorisering

När du ska på skidsemester är det viktigt att du väljer en kategori som motsvarar dina förväntningar för boende. Våra kategorier för hotell, frukostpensioner och lägenheter går från 1-5, där 5 är det högsta. Vi ger också halva poäng om boendet ligger mellan två kategorier. Det ska poängteras att dessa kategorier är Slopetrotter Skitours egna och kan vara olika från resmål till resmål. Det betyder att vi jämför standarden innanför samma skidområde och detta kan inte jämföras med internationella kategorisystem. 

Vi kategoriserar vårt boende efter de faciliteter som finns, avstånd till liftar, backar och byn, rum/lägenhets-standard och boendets generella service och atmosfär. 

Hotell och frukostpension

 • 5 stjärnor: Hotell/pension med prägel av lyx, de bästa faciliteter och en väldigt hög servicenivå.
 • 4 stjärnor: Hotell/pension med hög standard och god komfort och service.
 • 3 stjärnor: En bra mellanklass standard, med behaglig komfort och service.
 • 2 stjärnor: Enkel standard med begränsad service.
 • 1 stjärna: Hotell och pensioner av väldigt enkel standard, för den som vill använda semesterkassan till annat än boendets komfort. 

Lägenheter

 • 5 stjärnor: Lägenheter med prägel av lyx, de bästa faciliteterna och fin utrustning i lägenheterna.
 • 4 stjärnor: Lägenheter med hög standard och god komfort. Bra utrustning i lägenheterna.
 • 3 stjärnor: En bra mellanklass standard, med behaglig komfort och fina lägenheter.
 • 2 stjärnor: Enkelt standard med begränsad service, komfort och utrustning i lägenheterna.
 • 1 stjärna: Lägenheter med mycket enkel standard, för den som vill använda semesterkassan till annat än boendets komfort. 

Resedeltagarens förpliktelser

Deltagare på Slopetrotter Skitours resor ska ha ett giltigt pass med minst 6 månaders giltighet vid resans avslutning. Deltagare ska möta upp tidigt till avtalade avreseställen, samt hemreseställe. Deltagare ska följa regler och anvisningar satta av Slopetrotter Skitours samt Slopetrotter Skitours transportoperatörer. Deltagare är ersättningsansvariga för självförvållade skador.

Gruppresor

Beställaren av gruppresor blir av Slopetrotter Skitours betraktad som reseledare för denna grupp. Reseledaren har ansvaret för att alla gruppens deltagare blir medvetna om de konkreta detaljerna vidrörande resan och dess förlopp.

Om personer under 18 år deltar i en gruppresa har Slopetrotter Skitours rätten till att inkräva en giltig underskrift/godkännande från deltagarens föräldrar eller förmyndare.

Gäster under 18 år

Gäster som reser med Slopetrotter Skitours och är under 18 år ska följa destinationslandets gällande regler för folk under 18 år.

Personer under 18 år som reser utan målsman skall påtala detta vid bokningstillfället och skall sända oss ett målsmansintyg med underskrift från målsman som godkänner att resenären får delta på resan. Detta intyg erhålles vid bokningstillfället.

 • I Österrike ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.
 • I Frankrike ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.
 • I Italien ska man vara 18 år för att komma in på diskoteken och 18 år för att köpa alkohol.

Arrangemang

Deltagande i arrangemangen sker alltid på resenärens eget ansvar.

Slopetrotter Skitours tar på sig rätten att ställa in ett arrangemang vid för få anmälda, sjukdom, dåligt väder och liknande, samt om våra samarbetspartner värderar att det finns en risk med att hålla arrangemanget. 

Avbeställning

Om resenären ångrar sin beställning skall detta meddelas till Slopetrotter Skitours senast 48 timmar efter betalning av resan. I annat fall är beställningen och betalning bindande. 

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande villkor:

 • Fri avbeställning innan den 1 september.
 • Vid avbeställning senast 6 veckor före avtalad avresedag betalas det av resenären inbetalda beloppet minus 10% procent av resans pris, dock minst anmälningsavgiften
 • Vid avbeställning senast 2 veckor före avtalad avresedag har arrangören rätten att, utöver depositionen, att räkna sig till 50% av resans pris.
 • Vid avbeställning senare än 2 veckor före avtalad avresedag har arrangören rätten att räkna sig till resans totala pris.

 Resenärer som träffat avtal om avbeställningsskydd hos Slopetrotter Skitours kan jämföra försäkringsvillkoren ha rätt att avbeställa resan utan kostnad. Vid avbeställning har resenären inte rätt att få tillbaka kostnaden för avbeställningsskyddet. I tillfälle då avbeställningsskyddet träder i kraft och återbetalning sker övertar Slopetrotter Skitours alla försäkringstagarens rättigheter till resan samt rätten till att använda outnyttjade biljetter o.dyl.

Tillägg till de allmänna resevillkoren punkt 3.2.5. Vid avbokning av någon i ett resesällskap så har Slopetrotter Skitours rätt att ta ut ett tombäddstillägg alternativt enkelrumstillägg från de övriga resenärerna i sällskapet. Som övriga resenärer räknas de resenärer som tillsammans bokat sin inkvartering i samma rum/lägenhet. Kostnaden för detta tillägg bestäms i förhållande till inkvarteringen. Vänligast kontakta Slopetrotter Skitours för denna kostnad.

Resenärer som bokat gemensam inkvartering med en person som avbeställt resan skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Resenären är berättigad att erlägga ett av arrangören uppgivet tillägg vid inkvartering med högre standard, t.ex enkelrum i stället för dubbelrum.

Avbeställning skall ske på det sätt som anges på researrangörens hemsida.

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas med upp till två veckors behandlingstid.

Förseningar

Vi på Slopetrotter Skitours gör i samarbete med våra flyg- och bussbolag allt för att förhindra förseningar. Dock kan det alltid uppstå förseningar beroende på olika faktorer såsom väderförhållanden, tekniska orsaker, trängsel i luftrummet m m.

Var noga med att alltid ha avsatt bra med tid mellan anslutning och resans avgång eftersom förseningar kan uppstå. Slopetrotter Skitours och våra samarbetspartners ansvarar inte för missade anslutningar eller utresa till följd av en försening. Ingen ersättning för detta utgår heller. 

Reklamationer

Konstateras det fel eller om det är saker som saknas vid resan ska detta meddelas till Slopetrotter Skitours så snabbt som möjligt. Påtalande fel och saknade ting ska ske till guiden på destinationen eller på 08 - 55 803 285 / 040 - 60 60 580.

I följande lagstiftning om paketresor ska Slopetrotter Skitours ha möjligheten att reparera felen. Om vi därför inte kontaktas snabbast möjligt efter att felet är upptäckt, kan man inte vara säker på eventuell kompensation.

Om felet kan repareras under resan hanteras detta av reseledaren. Om inte reseledarens lösningsförslag godtages ska det tas skriftlig kontakt med Slopetrotter Skitours vid hemkomst.

Nämnda fel i Slopetrotter Skitours frågeformulär betraktas inte som en officiell klagan.

Om reklamationer inte kan lösas i godo kan kunden klaga till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Flygbolagets ansvar

Transport med flyg följer bestämmelserna i Warszawa-konventionen 1929 med senare ändringar och tillägg. Vid passagerartransport med svenskt eller danskt flygbolag är ansvaret för personskada begränsat till den i luftfartslagen bestämda ansvarsgränsen. Denna utgör idag ca. 1.000.000 kr. per passagerare och ca. 150 kr. per kilo i incheckat resgods. 

Vid förlorat eller skadat bagage under flygningen ska det reklameras omgående till flygbolagets representant. Reklamationer ska inlämnas skriftligen inom sju dagar efter det att passageraren mottagit beskedet om skadat gods. Vid försvunnet eller försenat bagage gäller 21 dagar.

Slopetrotter Skitours ansvar

Vid förseningar orsakade av force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll ansvarar inte arrangören för outnyttjade semesteraktiviteter. Exempelvis förbeställt liftkort, förlorad arbetsinkomst, utgift till transport till och från flygplatsen etc.

Arrangören ansvarar inte före eller under transporten. Inte heller under resan i övrigt, förlorat bagage såvida bagaget inte förvarats i en låst lokal som Slopetrotter Skitours hänvisat till. Vid skador på resgods, som orsakats pga. av försummelse av transportbolaget, ska det egna försäkringsbolaget kontaktas. 

Arrangören är ansvarig och har ersättningsplikt efter branschens regler och normer. Specialavtal, som inte finns med på resebeviset, är irrelevanta för Slopetrotter Skitours.

Arrangören försöker så gott det går att uppfylla specifika önskningar vid bokning av resan t.ex. lägenhetens placering, speciell placering på buss, flyg osv. Slopetrotter Skioturs kan dock inte garantera detta och är heller inte ersättningsskyldiga då önskemålen inte kan uppfyllas.

Arrangören ansvarar inte då skidområdet eller delar av det, stängs p.g.a. för mycket eller för lite snö, lavinfara, blåst eller dyl. 

Glömda saker skickas per postförskott plus en avgift på 250 kr.

All vistelse i skidområdet sker på eget ansvar.


Slopetrotter Skitours är registrerat med danska CVR-nummer 28865198.

Slopetrotter Skitours är medlem i Resegarantifonden nr. 1712 och är försäkrat enligt paketreselagen.