Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Om olyckan är framme innan semestern har börjat...

När du reser med Slopetrotter har du möjlighet att lägga till en avbeställningsförsäkring i samband med att du bokar en resa eller innan du betalar anmälningsavgiften. Den skyddar dig om en plötslig oförutsedd händelse inträffar innan resan som gör att du inte kan delta på den bokade resan.

När gäller en avbeställningsförsäkring?

  • Om du eller någon annan i ressällskapet som har avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Om en nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
  • Om din bostad blir utsatt för brand eller inbrott.
  • Om resan måste ställas in på grund av komplikationer i graviditet.
  • Om du som student inte klarar din tentamen eller på grund av akut sjukdom inte kan genomföra en tentamen och därför behöver göra en omtentamen.
  • Om du går i skilsmässa.
  • Om egen verksamhet utsätts för bedrägeri eller olovlig strejk.
  • Om du blir uppsagd och ska påbörja en ny anställning nära avresedatumet.

Var uppmärksam på att anledningen till avbeställningen inte ska vara känd vid tecknandet av försäkringen samt att försäkringen inte gäller vid ändrade resplaner eller ånger.

Priset för avbeställningsförsäkringen är 649 kr per person.

Kompletta villkor:

1. Villkor för tecknande och betalning:
Avbeställningsförsäkringen ska vara tecknad och betald senast samma dag som bokningen blir bindande. Vid bokning av resa mer än 60 dagar innan avresa blir bokningen bindande när anmälningsavgiften betalas, dvs. inom 3 dagar från bokningstillfället. Vid bokning av resa mindre än 60 dagar innan avresa sker slutbetalning direkt och bokningen blir därmed bindande. Efter att bokningen är bindande kan avbeställningsförsäkringen inte ändras, dvs. den går varken att lägga till eller ta bort.

2. Upplysning om skada:
Försäkringstagaren ska upplysa om anledningen till avbeställningen så snart som möjligt efter inträffandet. Orsaken för avbeställning ska bekräftas av läkare i form av läkarintyg och/eller familjeattest, polisrapport, bevis från försäkringsbolag eller annan passande myndighet beroende på orsak.

3. Försäkringstagaren har rätt att avbeställa resan innan den påbörjats om något av följande inträffar:
3.1. Akut sjukdom eller dödsfall hos försäkringstagaren eller nära anhörig. Med akut sjukdom menas nyuppkommen sjukdom eller plötslig oförutsedd försämring av bestående/kronisk sjukdom som varit stabil de senaste 6 månaderna innan försäkringen tecknades. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, syskon, föräldrar, far-/mor-/svärföräldrar, barn, barnbarn, svärson/svärdotter, svåger/svägerska.

3.2. Försäkringstagaren får graviditetskomplikationer och en läkares bedömning avråder från resa.
3.3. Väsentlig skada på försäkringstagarens privata bostad eller egen verksamhet i form av brand, översvämning eller inbrott.
3.4. Försäkringstagarens verksamhet utsätts för bedrägeri av en eller flera anställda eller vid olovlig strejk i verksamheten som annonseras omedelbart innan avresa.
3.5. Försäkringstagaren är studerande på en heltidsutbildning på högskola eller universitet och blir underkänd i en tentamen eller kan på grund av akut sjukdom inte genomföra en tentamen och behöver göra en omtentamen som äger rum under reseperioden eller upp till två veckor efter planerad hemkomst.
3.6. Försäkringstagaren kan av medicinska skäl inte genomföra vaccination som införts under försäkringsperioden som ett krav för inresa i det land som försäkringstagaren ska resa till.
3.7. Arbetsgivares oväntade uppsägning eller “lock-out” av försäkringstagaren som sker under försäkringsperioden och inom 3 månader före avresa samt nyanställning mindre än 1 månad innan avresa i förhållande till oväntad uppsägning då försäkringstagaren inte har möjlighet för semester vid nyanställningen.
3.8. Försäkringstagaren påverkas av skilsmässa eller upphörande av samlevnad inom 3 månader före avresa med krav om samma folkbokföringsadress i minst 12 månader före separationen.
3.9. Försäkringstagaren inkallas till värnplikt eller som vittne i rättsärende.

4. Avbeställningsförsäkringen gäller ej om:
4.1. Försäkringstagaren kände till händelsen som orsakar avbeställningen vid tidpunkten för tecknande och betalning av avbeställningsförsäkringen.
4.2. Den sjukdom, härunder graviditetskomplikationer och skada, som utgör grunden till avbeställningen fanns vid tecknande av avbeställningsförsäkringen. Detta gäller även vid sjukdom eller skada utan diagnos som har visat symptom eller är under utredning. Dock ges ersättning vid sjukdom som 1) inte har visat symtom, 2) gett anledning till läkarbesök (utöver allmän kontroll), 3) medfört ändring i medicinering eller 4) medfört inläggande på sjukhus senast 3 månader innan köp av resans avbeställningsförsäkring.
4.3. Avbeställning till researrangör sker senare än avresetidpunkten eller försäkringstagaren har påbörjat resan vid avbeställningstidpunkten.
4.4. Avbeställning sker på grund av ånger eller ändrade resplaner.

5. Personer som omfattas vid avbeställning:
Följande personer har rätt att avbeställa resan i samband med att försäkringstagaren avbeställer efter giltig grund: 1) Den försäkringstagare som drabbats av händelsen samt tre medresenärer som tecknat och betalt avbeställningsförsäkring, dvs. totalt 4 personer, eller 2) Den försäkringstagare som drabbats av händelsen samt dennes medresande nära anhöriga som tecknat och betalt avbeställningsförsäkring.